Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Sosnowiec - sprawdź miejscowy plan miasta Sosnowiec

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w mieście Sosnowiec? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Sosnowiec.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Sosnowiec.

MPZP Sosnowiec
Mapa MPZP miasta Sosnowiec

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowiec. Dowiedz się Jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania w Sosnowcu.

Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

MPZP Sosnowiec

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu miasta Sosnowiec i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Sosnowiec prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Sosnowca. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu miasta Sosnowiec.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w mieście Sosnowiec i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Sosnowiec obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP miasta Sosnowiec z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług. Zobacz przykładowy Raport o terenie .

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Sosnowca

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Sosnowca

0

105 planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w mieście Sosnowiec, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Sosnowiec, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

5657 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Sosnowca.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowiec - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w mieście Sosnowiec z podziałem na lata

Rejestr MPZP Sosnowiec

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Sosnowiec. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Uchwała nr 1061/LXVII/2022 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie 1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulicy Kombajnistów przyjętego Uchwałą nr 589/XLV/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 kwietnia 2017 r. wraz ze zmianami, w zakresie zapisów dla terenów oznaczonych symbolami: Fb.15.U, MN i Fb. 17 U,MN, 2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulicy gen. Władysława Andersa przyjętego Uchwałą nr 218/XXI/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 października 2015 r. w zakresie ustaleń dla terenu G.37MN1061/LXVII/202224-11-2022
Uchwała nr 1060/LXVII/2022 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru ograniczonego ulicami: Fitznera i Gampera, C.K. Norwida, 3-go Maja i S. Staszica1060/LXVII/202224-11-2022
Uchwała nr 1059/LXVII/2022 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej i południowo-wschodniej części gminy Sosnowiec, zatwierdzonego Uchwałą nr 711/XLIII/05 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 sierpnia 2005 r. w zakresie zapisów dla terenu oznaczonego symbolami: B. 16 U, B.KK 4a1059/LXVII/202224-11-2022
Uchwała nr 973/LXI/2022 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „KONSTANTYNÓW”, „ŚRODULA”, „ZUZANNA” - etap II973/LXI/202213-7-2022
Uchwała nr 975/LXI/2022 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca: 1. dla obszaru Zagórza w rejonie ulic: S1, Teofila Lenartowicza, Braci Mieroszewskich, Romana Dmowskiego oraz dla obszaru położonego w rejonie ulic Teofila Lenartowicza i Ignacego Paderewskiego, zatwierdzonego uchwałą nr 693/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 marca 2021 r. dla terenu wyznaczonego na załączniku graficznym; 2. dla północnej części Klimontowa w rejonie ulic: majora Henryka Hubala-Dobrzańskiego, marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, 11-go Listopada, zatwierdzonego uchwałą nr 587/XXXII/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 października 2020 r., dla terenu oznaczonego symbolem NN.14 IW; 3. dla obszaru „Ostrogórska Zachód” i dla obszaru przy ulicy Teatralnej przyjętego Uchwałą nr 612/XXXIV/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 listopada 2020 r. dla terenu oznaczonego symbolem P.23 UN975/LXI/202213-7-2022
Uchwała nr 974/LXI/2022 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ul. Gen. Mariusza Zaruskiego zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Sosnowcu nr 821/LIX/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. w zakresie terenów oznaczonych symbolami: FF.33 U,UC oraz FF.34 ZI974/LXI/202213-7-2022

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Sosnowcu?

Za prowadzenie rejestru MPZP Sosnowiec odpowiada prezydent miasta Sosnowiec. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Sosnowiec nie obowiązuje, to urząd miasta Sosnowiec wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Sosnowcu została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w mieście Sosnowiec z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w mieście Sosnowiec na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Sosnowca. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny miasta Sosnowiec!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Sosnowiec