Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Sosnowiec  sprawdź informacje  Na Mapie miasta Sosnowiec

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej miasta Sosnowiec.

Mapa Geoportal Sosnowiec
Mapa z granicą miasta Sosnowiec

Dane urzędu

Urząd Miejski w SosnowcuAl. Zwycięstwa 20Sosnowiec, 41-200

Tel: 32 2960600

Fax: 32 2960605

E-mail: um@um.sosnowiec.pl

Powiat: Sosnowiec

Województwo: śląskie

Numer TERYT miasta Sosnowiec: 2475011

Witryna: www.sosnowiec.pl

Władze lokalne: Prezydent Arkadiusz Chęcińskium@um.sosnowiec.pl

Aktualności z miasta Sosnowiec

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Sosnowca

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych miasta Sosnowiec to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w mieście Sosnowiec na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Sosnowca, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej, klikając w ten link!

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Sosnowca

Miasto Sosnowiec w liczbach

Powierzchnia miasta Sosnowiec*

91 km2

1602 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców miasta Sosnowiec*

197 586 mieszkańców

16 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia miasta Sosnowiec*

2 170 mieszkańców na km2

30 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Sosnowiec

Geoportal Sosnowiec prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Sosnowiec

Jak powstał Geoportal miasta Sosnowiec?

Geoportal Sosnowiec powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu miasta Sosnowiec, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Sosnowiec umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych miasta Sosnowiec

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Sosnowiec?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla miasta Sosnowiec;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP miasta Sosnowiec;
 • Rejestr wydanych pozwoleń miasta Sosnowiec;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów miasta Sosnowiec;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Sosnowca.
Informacje na Geoportalu Sosnowiec

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Sosnowiec?

 • Rejestr działek ewidencyjnych miasta Sosnowiec;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w mieście Sosnowiec;
 • Rejestr MPZP Sosnowiec;
 • Mapa działek ewidencyjnych miasta Sosnowiec;
 • Mapa Topograficzna miasta Sosnowiec;
 • Mapa Solarna miasta Sosnowiec;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w mieście Sosnowiec;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Sosnowiec

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Sosnowiec?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Sosnowiec.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu miasta Sosnowiec łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Sosnowcu. W zależności od wybranej kompozycji mapy Sosnowca zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w mieście Sosnowiec, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Sosnowiec oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych miasta Sosnowiec. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Sosnowca możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Sosnowca. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów miasta Sosnowiec. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Sosnowiec.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Sosnowcu.

  Geoportal miasta Sosnowiec posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny miasta Sosnowiec. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Sosnowcu sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny miasta Sosnowiec przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Sosnowcu.

  W Geoportalu Sosnowiec przedstawiamy informacje z rejestru MPZP miasta Sosnowiec. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Sosnowcu. W zakładce dotyczącej MPZP miasta Sosnowiec zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni miasto Sosnowiec, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru miasta Sosnowiec oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w mieście Sosnowiec.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach miasta Sosnowiec. Sprawdzisz, czy na obszarze miasta Sosnowiec są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach miasta Sosnowiec podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w mieście Sosnowiec.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Sosnowcu. W Geoportalu miasta Sosnowiec udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Sosnowcu wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w mieście Sosnowiec.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w mieście Sosnowiec. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Sosnowiec dla mieszkańców

Geoportal Sosnowiec jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Sosnowiec. Na mapie Sosnowca sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu miasta Sosnowiec mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Sosnowiec. Korzystając z map Geoportalu miasta Sosnowiec w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu miasta Sosnowiec są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu miasta Sosnowiec dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Sosnowiec dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować