Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Sosnowiec w liczbach

Geoportal Sosnowiec
Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

Najważniejsze statystyki GUS dla miasta Sosnowiec

Sosnowiec, miasto w województwie śląskim, powiat Sosnowiec.

Powierzchnia miasta Sosnowiec wynosi 91 km2, zajmuje 1602 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Miasto Sosnowiec zamieszkuje 197 586 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 16 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w mieście Sosnowiec wynosi 2 170, jest 30 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące miasta Sosnowiec. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak miasto Sosnowiec prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się miasto Sosnowiec.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 miasta Sosnowiec: 911602
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w mieście Sosnowiec: 8,8850
Lesistość w % w mieście Sosnowiec: 16,11611
Ludność na 1 km2 w mieście Sosnowiec: 2 17030
Liczba ludności ogółem w mieście Sosnowiec: 197 58616
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w mieście Sosnowiec: -11,92192
Stopa bezrobocia 2019r. w mieście Sosnowiec: --
Stopa bezrobocia 2020r. w mieście Sosnowiec: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w mieście Sosnowiec: 18,23-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w mieście Sosnowiec: 75,6-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w mieście Sosnowiec: 113420
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w mieście Sosnowiec: 6,9379
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w mieście Sosnowiec: 90,7-
Szkoły podstawowe ogółem w mieście Sosnowiec: 4220
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w mieście Sosnowiec: 18466
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w mieście Sosnowiec: 934,0487
Przedszkola bez specjalnych w mieście Sosnowiec: 5718
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w mieście Sosnowiec: 471,567
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w mieście Sosnowiec: 55,72466
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w mieście Sosnowiec: 0,52340
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w mieście Sosnowiec: 2 60524
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w mieście Sosnowiec: 3 204-
Ceny mieszkań ogółem w mieście Sosnowiec: 3 677-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w mieście Sosnowiec: 4 848-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w mieście Sosnowiec: 100,01
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w mieście Sosnowiec: 65,1638
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w mieście Sosnowiec: 100,01
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w mieście Sosnowiec: 65,1734
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w mieście Sosnowiec: 0,02167
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w mieście Sosnowiec: 0,01986

Źródłem danych statystycznych dla miasta Sosnowiec jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla miasta Sosnowiec, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu miasta Sosnowiec. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.